Toppstrøk

Toppstrøk

3-trinns systembehandling som avsluttes med 2 toppstrøk gir det beste resultatet og forutsatt at spikerhull og kapp flikkmales vil forventet levetid være 3-4 år for transparente farger (beis) og 5-6 år for dekkende farger (maling).

Ved avslutning med 1 toppstrøk anbefales det at det overmales innen ca 2 år for å oppnå optimal holdbarhet.

Beskyttelse av trevirke er viktig

I et land med vekslende klima og med mye nedbør og fuktighet, er det viktig å gi ytterkledningen en så tidlig og effektiv behandling som mulig mens kledningen er tørr og ueksponert. I motsatt fall blir kledningen raskt nedbrutt av sollys og fuktighet, med sopp- og råteangrep som følge.