Brannbeskyttelse

Våre brannbeskyttelsesprodukter er testet hos EFECTIS, Center for Fire Research Van Mourik og godkjent av SINTEF. Dessuten er brann- beskyttelsesproduktene testet mot saltuttrekk/-gjennomslag samt at produktene kan males over med anerkjente vannbaserte trebeskyttelsesprodukter.

Vi kan levere produkter som gir treverket følgende klassifisering:

Flammespredning
Klasse B-s1-d0 (Dekker tidligere nasjonale klasser UT1,UT2, IN1, IN2)

Brannisolerende
Klasse B-s1-d0 EI30 (tidligere benevnelser B 30)
Klasse B-s1-d0 EI60 (tidligere benevnelser B 60)

autorisasjon